Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 16. prosince 2014 - Štrasburk

11. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající vystoupila s tímto sdělením:

Doporučení výboru INTA nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 14. listopadu 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2014)08355 -2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014), bylo oznámeno na plenárním zasedání toto pondělí 15. prosince 2014 (bod 8 zápisu ze dne 15.12.2014).

Ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu nebyla proti tomuto doporučení vyslovena žádná námitka.

Doporučení je tudíž prohlášeno za schválené a rozhodnutí bude zveřejněno v textech přijatých na denním zasedání konaném zítra, ve středu 17. prosince 2014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí