Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 16. detsember 2014 - Strasbourg

11. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Juhataja andis teada järgmist:

INTA-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 14. novembri 2014. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa (C(2014)08355 - 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014) oli tehtud teatavaks esmaspäeva, 15. detsembri 2014. aasta täiskogu istungil (15.12.2014protokoll punkt 8).

Soovitusele ei esitatud kodukorra artikli 105 lõike 6 kohase 24 tunnise tähtaja jooksul vastuväiteid.

Seega loeti soovitus vastuvõetuks ja otsus avaldatakse kolmapäeva, 17. detsembri istungil vastu võetud tekstide hulgas.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika