Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 16. decembra 2014 - Štrasburg

11. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predsedajúca vydala toto oznámenie:

Odporúčanie výboru INTA nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 14. novembra 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014), bolo oznámené v pléne v pondelok 15. decembra 2014 (bod 8 zápisnice zo dňa 15.12.2014).

Proti tomuto odporúčaniu nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Toto odporúčanie sa teda považuje za schválené a rozhodnutie sa uverejní v „Prijatých textoch“ zo zajtrajšieho rokovania v stredu 17. decembra 2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia