Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

12. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό P7_TA(2012)0270(COR01) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια εχθές (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2014).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ούτε από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές (άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου