Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 16. prosince 2014 - Štrasburk

13. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka k:

doporučení výboru ECON nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 21. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014).

Pokud se do dvaceti čtyř hodin politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nevysloví proti doporučení, doporučení je považováno za schválené. V opačném případě se o něm hlasuje.

Doporučení je k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Právní upozornění - Ochrana soukromí