Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - Strasburg

13. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że nie wyrażono sprzeciwu wobec:

Zalecenie komisji ECON dotyczące niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 21 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. w odniesieniu do składek ex ante wnoszonych na rzecz mechanizmów finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014).

Jeżeli w terminie 24 godzin po ogłoszeniu na posiedzeniu plenarnym grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów nie wyrazi sprzeciwu, zalecenie uznaje się za przyjęte. W przeciwnym razie jest ono poddawane pod głosowanie.

Zalecenie jest dostępne na stronie Europarl.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności