Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 16 decembrie 2014 - Strasbourg

13. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a adus la cunoștința Președintelui Parlamentului că nicio obiecțiune nu a fost formulată cu privire la:

Recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 21 octombrie 2014 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 în ceea ce privește contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014).

Dacă, în următoarele 24 de ore, nu se formulează nicio obiecțiune de către un grup politic sau cel puțin 40 de deputați, recomndarea se consideră aprobată. În caz contrar, aceasta va fi supusă la vot.

Recomndarea este disponibilă pe Europarl.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate