Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 16. decembra 2014 - Štrasburg

13. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov informoval v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

odporúčaniu výboru ECON nevzniesť námietku proti delegovanému nariadeniu Komisie z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica 2014/59/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 15. mája 2014, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014).

Ak v lehote 24 hodín nevznesie politická skupina alebo najmenej 40 poslancov žiadnu námietku, odporúčanie sa bude považovať za schválené. V opačnom prípade sa o ňom bude hlasovať.

Odporúčanie je k dispozícii na stránke Europarl.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia