Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0332(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0066/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0097

Zápis
Úterý, 16. prosince 2014 - Štrasburk

14. Rozpočty na rok 2014 a na rok 2015 (rozprava)
Doslovné záznamy

Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015

Zpráva týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014- 2014/2224(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajky: Eider Gardiazabal Rubial a Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2014: příjmy z pokut a úrokových plateb, příjmy z náhrad a zpětných úhrad – prostředky na platby – plány pracovních míst Komise, Výboru regionů a evropského inspektora ochrany údajů

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2014: tradiční vlastní zdroje (TVZ), základy DPH a hrubého národního důchodu (HND)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2014 na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2014: povodně v Itálii (Sardinie) v roce 2013 – zemětřesení v Řecku – náledí ve Slovinsku – náledí a následné povodně v Chorvatsku v roce 2014

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2014: revize prognózy tradičních vlastních zdrojů, příspěvky ze základů DPH a HND

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2014 na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Návrh opravného rozpočtu č. 7/2014: záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Návrh opravného rozpočtu č. 8/2014 – přebytek vyplývající z plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2014

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události podle bodu 14 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Vlastní zdroje Unie - úprava příspěvků členských států

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Gérard Deprez a Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez a Janusz Lewandowski uvedli zprávy.

Vystoupili: Benedetto Della Vedova (úřadující předseda Rady) a Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Jan Olbrycht (navrhovatel výboru REGI), José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Jens Geier za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Jean Arthuis za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Giulia Moi, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu EFDD, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov a Martina Michels.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp a Ivan Štefanec.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes a Marian-Jean Marinescu.

Vystoupili: Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez a Janusz Lewandowski.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.15 zápisu ze dne 17.12.2014, bod 10.16 zápisu ze dne 17.12.2014, bod 10.4 zápisu ze dne 17.12.2014, bod 10.5 zápisu ze dne 17.12.2014, bod 10.7 zápisu ze dne 17.12.2014, bod 10.8 zápisu ze dne 17.12.2014, bod 10.10 zápisu ze dne 17.12.2014, bod 10.11 zápisu ze dne 17.12.2014, bod 10.3 zápisu ze dne 17.12.2014 a bod 10.12 zápisu ze dne 17.12.2014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí