Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0332(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0066/2014

Viták :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Szavazatok :

PV 17/12/2014 - 10.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0097

Jegyzőkönyv
2014. december 16., Kedd - Strasbourg

14. A 2014-es és 2015-ös költségvetés (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó új általános költségvetése

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Eider Gardiazabal Rubial és Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Pénzbírságokból, kamatokból és visszafizetésekből származó bevételek – Kifizetési előirányzatok – A Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai adatvédelmi biztos hivatala személyzetének létszáma

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról III. szakasz – Bizottság [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: Tradicionális saját források (TOR), adóalap és bruttó nemzeti jövedelem (GNI)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: 2013. évi olaszországi (Szardínia) árvizek – Görögországi földrengések – Szlovéniai jégesők – 2014. évi jégesőket követő horvátországi árvizek

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: A tradicionális saját források, a héa és a GNI-alapú hozzájárulások előjelzésének felülvizsgálata

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: A Szerbiát, Horvátországot és Bulgáriát sújtó árvizek

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: A 2013. évi költségvetés végrehajtásából eredő többlet

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

A rendkívüli tartalék igénybevétele 2014-ben

Jelentés a rendkívüli tartaléknak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 14. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Az Unió saját forrásai - A tagállamok nemzeti hozzájárulásainak kiigazítása

Jelentés az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló 1150/2000/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Gérard Deprez és Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez és Janusz Lewandowski előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Benedetto Della Vedova (a Tanács soros elnöke) és Kristalina Georgieva (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Jan Olbrycht (a REGI bizottság véleményének előadója), José Manuel Fernandes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jens Geier, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jean Arthuis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Giulia Moi, Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov és Martina Michels.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp és Ivan Štefanec.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes és Marian-Jean Marinescu.

Felszólal: Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez és Janusz Lewandowski.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.15. pont , 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.16. pont , 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.4. pont , 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.5. pont , 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.7. pont , 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.8. pont , 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.10. pont , 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.11. pont , 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.3. pont és 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.12. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat