Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0332(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0066/2014

Debatai :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0097

Protokolas
Antradienis, 2014 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras

14. Budgets 2014 et 2015 (diskusijos)
CRE

Naujas Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrasis biudžetas

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl naujo 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Eider Gardiazabal Rubial ir Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektas. Pajamos iš baudų, palūkanų mokėjimų, kompensacijų ir grąžintinų sumų. Mokėjimų asignavimai. Komisijos, Europos regionų komiteto ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno personalas

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto, III skirsnis – Komisija [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projektas. Tradiciniai nuosavi ištekliai (TNI), PVM ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) bazės

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projekto, III skirsnis – Komisija [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektas. 2013 m. potvyniai Italijoje (Sardinijoje); žemės drebėjimai Graikijoje; ledo audra Slovėnijoje; 2014 m. ledas ir potvyniai Kroatijoje

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projekto, III skirsnis – Komisija [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektas: tradicinių nuosavų išteklių, PVM ir BNP prognozės peržiūra

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projekto, III skirsnis – Komisija [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projektas: potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projekto, III skirsnis – Komisija [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projektas. Perteklius, susidaręs vykdant 2013 m. biudžetą

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projekto, III skirsnis – Komisija [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2014 m.

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 14 punktą [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Sąjungos nuosavi ištekliai: valstybių narių įnašų patikslinimas

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantį Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Gérard Deprez ir Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez ir Janusz Lewandowski pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Jan Olbrycht (REGI komiteto nuomonės referentas), José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Jens Geier S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Jean Arthuis ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Giulia Moi), Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zanni EFDD frakcijos vardu, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Daniele Viotti), Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov ir Martina Michels.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp ir Ivan Štefanec.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes ir Marian-Jean Marinescu.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez ir Janusz Lewandowski.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.15 punktas, 10.16 punktas, 10.4 punktas, 10.5 punktas, 10.7 punktas, 10.8 punktas, 10.10 punktas, 10.11 punktas, 10.3 punktas ir 10.12 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika