Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0332(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0066/2014

Debates :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0097

Protokols
Otrdiena, 2014. gada 16. decembris - Strasbūra

14. 2014. un 2015. gada budžets (debates)
CRE

Jauns Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējais budžets

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz jauno Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: Eider Gardiazabal Rubial un Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projekts: ieņēmumi no soda naudām un procentiem – ieņēmumi no atmaksājumiem un ieņēmumi, kas atmaksāti – maksājumu apropriācijas – Komisijas, Reģionu komitejas un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja štatu saraksti

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu, III iedaļa — Komisija [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projekts — tradicionālie pašu resursi (TPR), PVN bāze un nacionālā kopienākuma (NKI) bāze

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektu, III iedaļa — Komisija [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projekts — plūdi Itālijā (Sardīnijā) 2013. gadā, zemestrīces Grieķijā, ledus Slovēnijā, ledus un plūdi Horvātijā 2014. gadā

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projektu, III iedaļa — Komisija [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekts — tradicionālo pašu resursu, PVN iemaksas un NKI iemaksas prognožu pārskatīšana

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projektu, III iedaļa — Komisija [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projekts — plūdi Serbijā, Horvātijā un Bulgārijā

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projektu, III iedaļa – Komisija [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projekts — 2013. finanšu gada budžeta izpildes pārpalikums

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projektu, III iedaļa — Komisija [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Rezerves neparedzētiem izdevumiem izmantošana 2014. gadā

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu saskaņā ar 14. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Savienības pašu resursi — dalībvalstu iemaksu pielāgošana

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Budžeta komiteja. Referenti: Gérard Deprez un Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez un Janusz Lewandowski iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Benedetto Della Vedova (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Jan Olbrycht (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, Jens Geier S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Jean Arthuis ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Giulia Moi, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zanni EFDD grupas vārdā, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov un Martina Michels.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp un Ivan Štefanec.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes un Marian-Jean Marinescu.

Uzstājās Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez un Janusz Lewandowski.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.12.2014. protokola 10.15. punkts, 17.12.2014. protokola 10.16. punkts, 17.12.2014. protokola 10.4. punkts, 17.12.2014. protokola 10.5. punkts, 17.12.2014. protokola 10.7. punkts, 17.12.2014. protokola 10.8. punkts, 17.12.2014. protokola 10.10. punkts, 17.12.2014. protokola 10.11. punkts, 17.12.2014. protokola 10.3. punkts un 17.12.2014. protokola 10.12. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika