Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0332(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0066/2014

Dezbateri :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0097

Proces-verbal
Marţi, 16 decembrie 2014 - Strasbourg

14. Bugetele pe 2014 și 2015 (dezbatere)
CRE

Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015

Raport referitor la poziția Consiliului privind noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 (16739/2014 - C8-0287/2014- 2014/2224(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportori: Eider Gardiazabal Rubial și Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Proiect de buget rectificativ nr. 3/2014: Venituri din amenzi, dobânzi, rambursări și restituiri - Credite de plată - Personalul Comisiei Europene, al Comitetului Regiunilor și al Autorității Europene pentru Protecția Datelor

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia (16740/2014 - C8-0289/2014- 2014/2036(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportor: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Proiect de buget rectificativ nr. 4/2014: Resurse proprii tradiționale (RPT), bazele de calcul ale TVA și venitului național brut (VNB)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia (16741/2014 - C8-0290/2014- 2014/2053(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportor: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Proiect de buget rectificativ nr. 5/2014: Inundaţii în Italia (Sardinia) în 2013 - Cutremure în Grecia - Furtună de gheață în Slovenia - Îngheț urmat de inundaţii în Croaţia în 2014

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia (16742/2014 - C8-0291/2014- 2014/2073(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportor: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Proiect de buget rectificativ nr. 6/2014: Revizuirea previziunilor privind resursele proprii tradiționale, contribuțiile bazate pe TVA și pe VNB

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia (16743/2014 - C8-0288/2014- 2014/2162(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportor: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Proiect de buget rectificativ nr. 7/2014: Inundațiile din Serbia, Croația și Bulgaria

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III - Comisia (16744/2014 - C8-0292/2014- 2014/2163(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportor: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Proiect de buget rectificativ nr. 8/2014: Excedentul rezultat din executarea exercițiului bugetar 2013

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia (16745/2014 - C8-0293/2014- 2014/2225(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportor: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2014

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în conformitate cu punctul 14 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (COM(2014)0328 - C8-0020/2014- 2014/2037(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportor: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Sistemul de resurse proprii al Uniunii - ajustarea contribuțiilor naționale ale statelor membre

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom referitoare la sistemul de resurse proprii ale Comunităților Europene (COM(2014)0704 - C8-0250/2014- 2014/0332(NLE)) - Comisia pentru bugete. Raportori: Gérard Deprez și Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez și Janusz Lewandowski își prezintă rapoartele.

Au intervenit: Benedetto Della Vedova (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: Jan Olbrycht (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, Jens Geier, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Jean Arthuis, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Giulia Moi, Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov și Martina Michels.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp și Ivan Štefanec.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes și Marian-Jean Marinescu.

Au intervenit: Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez și Janusz Lewandowski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.15 al PV din 17.12.2014, punctul 10.16 al PV din 17.12.2014, punctul 10.4 al PV din 17.12.2014, punctul 10.5 al PV din 17.12.2014, punctul 10.7 al PV din 17.12.2014, punctul 10.8 al PV din 17.12.2014, punctul 10.10 al PV din 17.12.2014, punctul 10.11 al PV din 17.12.2014, punctul 10.3 al PV din 17.12.2014 și punctul 10.12 al PV din 17.12.2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate