Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 16. detsember 2014 - Strasbourg

15. Maailma Toiduprogrammi Süüria pagulastele suunatud abikava rahastamisvahendite nappus (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Maailma Toiduprogrammi Süüria pagulastele suunatud abikava rahastamisvahendite nappus (2014/2996(RSP))

Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja) ja Christos Stylianides (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel, Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel, Karol Karski fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Marcus Pretzell, Javier Nart, Marie-Christine Arnautu, Elena Valenciano, Jana Žitňanská, Afzal Khan ja Javi López.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Nicola Caputo.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Ska Keller.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Benedetto Della Vedova.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika