Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 december 2014 - Straatsburg

15. Tekort aan middelen voor de steunregeling voor Syrische vluchtelingen van het Wereldvoedselprogramma (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Tekort aan middelen voor de steunregeling voor Syrische vluchtelingen van het Wereldvoedselprogramma (2014/2996(RSP))

Benedetto Della Vedova (fungerend voorzitter van de Raad) en Christos Stylianides (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie, Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie, Karol Karski, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Marcus Pretzell, Javier Nart, Marie-Christine Arnautu, Elena Valenciano, Jana Žitňanská, Afzal Khan en Javi López.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ska Keller.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Benedetto Della Vedova.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid