Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0250(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0053/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0053/2014

Keskustelut :

PV 16/12/2014 - 16
CRE 16/12/2014 - 16

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0086

Pöytäkirja
Tiistai 16. joulukuuta 2014 - Strasbourg

16. Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovan tasavallalle ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttamisesta [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

Sorin Moisă esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Iuliu Winkler PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Dawid Bohdan Jackiewicz ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Gerolf Annemans, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Bronis Ropė, Jean-Luc Schaffhauser, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Seán Kelly ja Andrzej Grzyb.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Sorin Moisă.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö