Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0250(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0053/2014

Ingediende teksten :

A8-0053/2014

Debatten :

PV 16/12/2014 - 16
CRE 16/12/2014 - 16

Stemmingen :

PV 17/12/2014 - 10.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0086

Notulen
Dinsdag 16 december 2014 - Straatsburg

16. Autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 tot invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

Sorin Moisă leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Iuliu Winkler, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Dawid Bohdan Jackiewicz, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerolf Annemans, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Bronis Ropė, Jean-Luc Schaffhauser, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Seán Kelly en Andrzej Grzyb.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Sorin Moisă.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 17.12.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid