Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0287(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0056/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0056/2014

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0087

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

17. Δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

Ο Helmut Scholz παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Santiago Fisas Ayxelà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"ο Daniel Caspary.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Helmut Scholz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου