Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2918(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000089/2014 (B8-0044/2014)

Forhandlinger :

PV 16/12/2014 - 18
CRE 16/12/2014 - 18

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 16. december 2014 - Strasbourg

18. Fornyelse af strategien for EU's indre sikkerhed (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000089/2014) af Claude Moraes, for LIBE, til Rådet: Fornyelse af strategien for EU's indre sikkerhed (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000090/2014) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Fornyelse af strategien for EU's indre sikkerhed (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014)

Claude Moraes begrundede forespørgslerne.

Benedetto Della Vedova (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet B8-0044/2014.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAȘCU
næstformand

Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet B8-0045/2014.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Beatrix von Storch for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Mario Borghezio, løsgænger, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský og Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg, Josef Weidenholzer, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Iliana Iotova, Georgios Epitideios, Michał Boni, Heinz K. Becker og Tomáš Zdechovský.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Angel Dzhambazki.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Benedetto Della Vedova.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

- Claude Moraes, for LIBE, om fornyelse af strategien for EU's indre sikkerhed (2014/2918(RSP)) (B8-0350/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.21 i protokollen af 17.12.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik