Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2918(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000089/2014 (B8-0044/2014)

Arutelud :

PV 16/12/2014 - 18

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Teisipäev, 16. detsember 2014 - Strasbourg

18. ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000089/2014), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel nõukogule: ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine (2014/2918(RSP))(B8-0044/2014)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000090/2014), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine (2014/2918(RSP))(B8-0045/2014)

Claude Moraes esitas küsimused.

Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele B8-0044/2014.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAȘCU
asepresident

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) vastas küsimusele B8-0045/2014.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mario Borghezio (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Tomáš Zdechovský ja Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg, Josef Weidenholzer, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Iliana Iotova, Georgios Epitideios, Michał Boni, Heinz K. Becker ja Tomáš Zdechovský.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Angel Dzhambazki.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Benedetto Della Vedova.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamise kohta (2014/2918(RSP)) (B8-0350/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2014protokoll punkt 10.21.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika