Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2918(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000089/2014 (B8-0044/2014)

Keskustelut :

PV 16/12/2014 - 18
CRE 16/12/2014 - 18

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 16. joulukuuta 2014 - Strasbourg

18. EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000089/2014) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000090/2014) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014)

Claude Moraes esitteli kysymykset.

Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen B8-0044/2014.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAȘCU

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) vastasi kysymykseen B8-0045/2014.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mario Borghezio, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský ja Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg, Josef Weidenholzer, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Iliana Iotova, Georgios Epitideios, Michał Boni, Heinz K. Becker ja Tomáš Zdechovský.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Angel Dzhambazki.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Benedetto Della Vedova.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistamisesta (2014/2918(RSP)) (B8-0350/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.21.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö