Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2918(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000089/2014 (B8-0044/2014)

Debatten :

PV 16/12/2014 - 18
CRE 16/12/2014 - 18

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 16 december 2014 - Straatsburg

18. Verlenging van de interneveiligheidsstrategie voor de EU (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000089/2014) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: Vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000090/2014) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014)

Claude Moraes licht de vragen toe.

Benedetto Della Vedova (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag B8-0044/2014.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAȘCU
Ondervoorzitter

Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag B8-0045/2014.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Beatrix von Storch, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Mario Borghezio, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tomáš Zdechovský en Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg, Josef Weidenholzer, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Iliana Iotova, Georgios Epitideios, Michał Boni, Heinz K. Becker en Tomáš Zdechovský.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Angel Dzhambazki.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Benedetto Della Vedova.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, over vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid (2014/2918(RSP)) (B8-0350/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.21 van de notulen van 17.12.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid