Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2918(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000089/2014 (B8-0044/2014)

Debatter :

PV 16/12/2014 - 18
CRE 16/12/2014 - 18

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 16 december 2014 - Strasbourg

18. Förnyelse av EU:s strategi för inre säkerhet (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000089/2014) från Claude Moraes, för LIBE-utskottet, till rådet: Förnyandet av EU:s strategi för inre säkerhet (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014)

Fråga för muntligt besvarande (O-000090/2014) från Claude Moraes, för LIBE-utskottet, till kommissionen: Förnyandet av EU:s strategi för inre säkerhet (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014)

Claude Moraes utvecklade frågorna.

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B8-0044/2014.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAȘCU
Vice talman

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) besvarade frågan B8-0045/2014.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Beatrix von Storch för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Mario Borghezio, grupplös, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tomáš Zdechovský och Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg, Josef Weidenholzer, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Iliana Iotova, Georgios Epitideios, Michał Boni, Heinz K. Becker och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Angel Dzhambazki.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Benedetto Della Vedova.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

- Claude Moraes, för LIBE-utskottet, om att förnya strategin för inre säkerhet i EU (2014/2918(RSP)) (B8-0350/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.21 i protokollet av den 17.12.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy