Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 16 декември 2014 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Внесени документи
 4.Преразглеждане на икономическото управление - пакет от 6 законодателни акта и пакет от 2 законодателни акта (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Избор на Европейски омбудсман (гласуване)
  
5.2.Научно проучване на въпроси, свързани с храните ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Конвенция по международната търговия със застрашени видове (CITES) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална навигационна спътникова система (ГНСС) с Кралство Мароко *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.5.Подновяване на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията с Украйна *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.6.Участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.7.Режим за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.8.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool –Италия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.9.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.10.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.11.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/014 FR/Air France (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.12.Назначаване на членове на единния съвет по преструктуриране * (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Изявление на председателството
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Работна програма на Комисията за 2015 г. (разискване)
 11.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 12.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 13.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 14.Бюджети за 2014 и 2015 г. (разискване)
 15.Недостиг на средства за схемата за помощ за сирийските бежанци по Световната продоволствена програма (разискване)
 16.Автономни търговски преференции за Република Молдова ***I (разискване)
 17.Тарифното третиране на стоките с произход от Еквадор ***I (разискване)
 18.Обновяване на стратегията за вътрешна сигурност на ЕС (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Избор на Европейски омбудсман
 Приложение 2 - Назначаване на членове на единния съвет по преструктуриране
Протокол (240 kb) Присъствен списък (65 kb)    Резултати от поименно гласуване (716 kb) Приложение 1 (8 kb) Приложение 2 (8 kb) 
 
Протокол (213 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (65 kb) Резултати от поименно гласуване (252 kb)    
 
Протокол (309 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (374 kb) Резултати от поименно гласуване (769 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност