Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2014. gada 16. decembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Ekonomikas pārvaldība — sešu tiesību aktu kopuma un divu tiesību aktu kopuma regulu pārskatīšana (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Eiropas ombuda ievēlēšana (balsošana)
  
5.2.Pārtikas jautājumu zinātniska izpēte ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.3.Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.4.Sadarbības nolīgums civilas globālas navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) jomā ar Maroku *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.5.Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā ar Ukrainu atjaunošana *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.6.Horvātijas dalība Eiropas Ekonomikas zonā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.7.Ostu nodevu nodokļa režīms Francijas tālākajos reģionos * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.8.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/010 IT/Whirlpool (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.9.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.10.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.11.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/014 FR/Air France (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.12.Vienotās noregulējuma valdes locekļu iecelšana * (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Priekšsēdētāja paziņojums
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Komisijas 2015. gada darba programma (debates)
 11.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 12.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 13.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 14.2014. un 2015. gada budžets (debates)
 15.Sīrijas bēgļiem paredzētajai Pasaules Pārtikas programmas atbalsta shēmai vajadzīgo līdzekļu trūkums (debates)
 16.Autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai ***I (debates)
 17.Tarifa režīms Ekvadoras izcelsmes precēm ***I (debates)
 18.ES iekšējās drošības stratēģijas atjaunošana (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Eiropas ombuda ievēlēšana
 2. pielikums. Vienotās noregulējuma valdes locekļu iecelšana
Protokols (216 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (716 kb) 1 Pielikums (8 kb) 2 Pielikums (8 kb) 
 
Protokols (205 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsošanas rezultāti (62 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (235 kb)    
 
Protokols (276 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsošanas rezultāti (352 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (761 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika