Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 16 december 2014 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Ingekomen stukken
 4.Herziening van de six-pack- en two-packverordeningen in het kader van de economische governance (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Verkiezing van de Europese ombudsman (stemming)
  5.2.Wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.4.Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) met Marokko *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.5.Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking met Oekraïne *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.6.Deelname van Kroatië aan de Europese Economische Ruimte *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.7."Octroi de mer"-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.8.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/010 IT/Whirlpool (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.9.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.10.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.11.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/014 FR/Air France (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.12.Benoeming van de leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad * (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Verklaring van de Voorzitter
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Werkprogramma van de Commissie voor 2015 (debat)
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 12.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 14.Begroting 2014 en 2015 (debat)
 15.Tekort aan middelen voor de steunregeling voor Syrische vluchtelingen van het Wereldvoedselprogramma (debat)
 16.Autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië ***I (debat)
 17.Tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador ***I (debat)
 18.Verlenging van de interneveiligheidsstrategie voor de EU (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Verkiezing van de Europese ombudsman
 Bijlage 2 - Benoeming van de leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad
Notulen (216 kb) Presentielijst (65 kb)    Hoofdelijke stemming (716 kb) Bijlage 1 (8 kb) Bijlage 2 (8 kb) 
 
Notulen (176 kb) Presentielijst (37 kb) Uitslag van de stemming (58 kb) Hoofdelijke stemming (226 kb)    
 
Notulen (282 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (163 kb) Hoofdelijke stemming (689 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid