Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Składanie dokumentów
 4.Przegląd przepisów pakietów dotyczących zarządzania gospodarczego, sześciopaku i dwupaku (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (głosowanie)
  
5.2.Naukowe badanie zagadnień dotyczących żywności ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Umowa o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) z Marokiem *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.5.Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej z Ukrainą *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.6.Udział Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.7.Podatek od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.8.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.9.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.10.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.11.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek FEM/2013/014 FR/Air France (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.12.Mianowanie członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji * (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 8.Oświadczenie Przewodniczącego
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Program prac Komisji na rok 2015 (debata)
 11.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 12.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 13.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 14.Budgets 2014 et 2015 (debata)
 15.Brak środków finansowych na rzecz programu pomocy dla syryjskich uchodźców w ramach Światowego Programu Żywnościowego (debata)
 16.Autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii ***I (debata)
 17.Traktowanie taryfowe towarów pochodzących z Ekwadoru ***I (debata)
 18.Odnowa strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
 Załącznik 2 - Mianowanie członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Protokół (213 kb) Lista obecności (65 kb)    Wyniki głosowań imiennych (716 kb) Załącznik 1 (8 kb) Załącznik 2 (8 kb) 
 
Protokół (212 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (66 kb) Wyniki głosowań imiennych (251 kb)    
 
Protokół (286 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (355 kb) Wyniki głosowań imiennych (691 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności