Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 16. decembra 2014 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Predloženie dokumentov
 4.Preskúmanie balíka šiestich legislatívnych aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov z hľadiska správy hospodárskych záležitostí (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Voľba európskeho ombudsmana (hlasovanie)
  
5.2.Vedecké skúmanie otázok týkajúcich sa potravín ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Dohoda o spolupráci, ktorá sa týka civilného globálneho navigačného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Marockým kráľovstvom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.5.Obnovenie Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.6.Účasť Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.7.Systém tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.8.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/010 IT/Whirlpool (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.9.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., ktorú predložilo Poľsko) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.10.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.11.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť FEM/2013/014 FR/Air France (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.12.Vymenovanie členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií * (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Vyhlásenie Predsedníctva
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Pracovný program Komisie na rok 2015 (rozprava)
 11.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 12.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 13.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 14.Rozpočty na roky 2014 a 2015 (rozprava)
 15.Nedostatok finančných prostriedkov pre Svetový potravinový program pomoci sýrskym utečencom (rozprava)
 16.Autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku ***I (rozprava)
 17.Colné zaobchádzanie s tovarom s pôvodom z Ekvádoru ***I (rozprava)
 18.Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Voľba európskeho ombudsmana
 Príloha 2 - Vymenovanie členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
Zápisnica (214 kb) Prezenčná listina (65 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (716 kb) Príloha 1 (8 kb) Príloha 2 (8 kb) 
 
Zápisnica (207 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (62 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (237 kb)    
 
Zápisnica (283 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (353 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (758 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia