Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 16 december 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Inkomna dokument
 4.Översynen av den ekonomiska styrningen: förordningarna om sexpacken och tvåpacken (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Val av Europeiska ombudsmannen (omröstning)
  
5.2.Den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) med Marocko *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Ukraina *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.7.Sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.8.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.9.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.10.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.11.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/014 FR/Air France (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.12.Utnämning av ledamöter av den gemensamma resolutionsnämnden * (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Uttalande av talmannen
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Kommissionens arbetsprogram 2015 (debatt)
 11.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 12.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 14.Ändringsbudgetar för 2014 och budgeten för 2015 (debatt)
 15.Bristande finansiering till Världslivsmedelsprogrammets stödordning för syriska flyktingar (debatt)
 16.Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien ***I (debatt)
 17.Tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador ***I (debatt)
 18.Förnyelse av EU:s strategi för inre säkerhet (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Val av Europeiska ombudsmannen
 Bilaga 2 - Utnämning av ledamöter av den gemensamma resolutionsnämnden
Protokoll (214 kb) Närvarolista (65 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (716 kb) Bilaga 1 (8 kb) Bilaga 2 (8 kb) 
 
Protokoll (173 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (59 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (248 kb)    
 
Protokoll (275 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (160 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (691 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy