Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 16 december 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Inkomna dokument
 4.Översynen av den ekonomiska styrningen: förordningarna om sexpacken och tvåpacken (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Val av Europeiska ombudsmannen (omröstning)
  
5.2.Den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) med Marocko *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Ukraina *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.7.Sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.8.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.9.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.10.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.11.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/014 FR/Air France (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.12.Utnämning av ledamöter av den gemensamma resolutionsnämnden * (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Uttalande av talmannen
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Kommissionens arbetsprogram 2015 (debatt)
 11.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 12.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 14.Ändringsbudgetar för 2014 och budgeten för 2015 (debatt)
 15.Bristande finansiering till Världslivsmedelsprogrammets stödordning för syriska flyktingar (debatt)
 16.Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien ***I (debatt)
 17.Tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador ***I (debatt)
 18.Förnyelse av EU:s strategi för inre säkerhet (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Val av Europeiska ombudsmannen
 Bilaga 2 - Utnämning av ledamöter av den gemensamma resolutionsnämnden
Protokoll (214 kb) Närvarolista (65 kb)    Omröstningar med namnupprop (716 kb) Bilaga 1 (8 kb) Bilaga 2 (8 kb) 
 
Protokoll (173 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (59 kb) Omröstningar med namnupprop (248 kb)    
 
Protokoll (275 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (160 kb) Omröstningar med namnupprop (691 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy