Index 
Jegyzőkönyv
PDF 331kWORD 243k
2014. december 16., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.A hatos és a kettes csomag gazdaságirányítási felülvizsgálata (vita)
 5.Szavazások órája
  
5.1.Az európai ombusdman megválasztása (szavazás)
  
5.2.Az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálata ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.3.A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.4.Együttműködési megállapodás Marokkóval a polgári globális műholdas navigációs rendszerről (GNSS) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.5.Az Ukrajnával a tudományos és technológiai együttműködésről kötött megállapodás megújítása *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.6.Horvátország részvétele az Európai Gazdasági Térségben *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.7.A francia legkülső régiókban alkalmazott „octroi de mer” adó * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.8.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Olaszország „EGF/2014/010 IT/Whirlpool” referenciaszámú kérelme (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.9.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Lengyelország „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.” referenciaszámú kérelme (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.10.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Görögország EGF/2014/013 EL/Odiszéfsz Fokász referenciaszámú kérelme (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.11.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Franciaország FEM/2013/014 FR/Air France referenciaszámú kérelme (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.12.Az Egységes Szanálási Testület tagjainak kinevezése * (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az elnök nyilatkozata
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.A Bizottság 2015. évi munkaprogramja (vita)
 11.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 12.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 13.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 14.A 2014-es és 2015-ös költségvetés (vita)
 15.Az Élelmezési Világprogram szíriai menekülteknek szóló támogatási programjának finanszírozási nehézségei (vita)
 16.A Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények ***I (vita)
 17.Az Ecuadorból származó árukra vonatkozó tarifális elbánás ***I (vita)
 18.Az EU belső biztonsági stratégiájának megújítása (vita)
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 .1. melléklet - Az európai ombudsman megválasztása
 .2. melléklet - Az Egységes Szanálási Testület tagjainak kinevezése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetése (2014/2998(RSP))

- Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Ska Keller, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda és Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről (B8-0375/2014)

- Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge és Doru-Claudian Frunzulică, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről (B8-0376/2014);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Ashley Fox és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről (B8-0377/2014);

- Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről (B8-0378/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart és Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről (B8-0379/2014);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva és Georgios Katrougkalos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről (B8-0380/2014).

II.   Mauritánia, különösen Biram Dah Abeid ügye (2014/2999(RSP))

- Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala és Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, sur la Mauritánia, különösen Biram Dah Abeid ügye (B8-0382/2014);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda és Stanislav Polčák, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, „Mauritánia, különösen Biram Dah Abeid ügye” címmel (B8-0383/2014);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Ryszard Czarnecki és Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, „Mauritánia, különösen Biram Dah Abeid ügye” címmel (B8-0384/2014);

- Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli és Doru-Claudian Frunzulică, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, „Mauritánia, különösen Biram Dah Abeid ügye” címmel (B8-0385/2014);

- Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, „Mauritánia, különösen Biram Dah Abeid ügye” címmel (B8-0386/2014);

- Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen és Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, „Mauritánia, különösen Biram Dah Abeid ügye” címmel (B8-0387/2014);

- Inês Cristina Zuber, Malin Björk, Miguel Viegas, João Ferreira, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy és Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, „Mauritánia, különösen Biram Dah Abeid ügye” címmel (B8-0388/2014).

III.   Szudán, Dr. Amin Mekki Medani ügye (2014/3000(RSP))

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala és Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, „Szudán, Dr. Amin Mekki Medani ügye” címmel (B8-0389/2014);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák és Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, „Szudán, Dr. Amin Mekki Medani ügye” címmel (B8-0390/2014);

- Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Ryszard Czarnecki és Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, „Szudán, Dr. Amin Mekki Medani ügye” címmel (B8-0391/2014);

- Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli és Doru-Claudian Frunzulică, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, „Szudán, Dr. Amin Mekki Medani ügye” címmel (B8-0392/2014);

- Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, „Szudán, Dr. Amin Mekki Medani ügye” címmel (B8-0393/2014);

- Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen és Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, „Szudán, Dr. Amin Mekki Medani ügye” címmel (B8-0394/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez és Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, „Szudán, Dr. Amin Mekki Medani ügye” címmel (B8-0395/2014).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Dokumentumok benyújtása

A parlamenti bizottságok az alábbi jelentéseket nyújtották be:

- Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)) - BUDG bizottság - Előadók: Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

- Jelentés a rendkívüli tartaléknak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 14. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

- Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról III. szakasz – Bizottság (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

- * Jelentés az Egységes Szanálási Testület elnökének, alelnökének és tagjainak kinevezéséről szóló bizottsági javaslatról (C(2014)9456 - C8-0284/2014 - 2014/0901(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

- Jelentés a Rugalmassági Eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 12. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

- Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

- Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 11. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (áradások Olaszországban, földrengés Görögországban, jégviharok Szlovéniában, valamint jégviharok és áradások Horvátországban) (COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

- Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

- Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 11. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (áradások Szerbiában, Horvátországban és Bulgáriában) (COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

- Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

- Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 11. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

- Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

- Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Gérard Deprez (A8-0079/2014)


4. A hatos és a kettes csomag gazdaságirányítási felülvizsgálata (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A hatos és a kettes csomag gazdaságirányítási felülvizsgálata (2014/2938(RSP))

Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cora van Nieuwenhuizen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Steven Woolfe, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, független, Esther de Lange, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kostas Chrysogonos, Elisa Ferreira, Sander Loones, Michael Theurer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Miguel Viegas, Sven Giegold, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Lucke, Marco Valli, Sotirios Zarianopoulos, Alain Lamassoure, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bronis Ropė, Maria João Rodrigues, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Ashley Fox, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Ramon Tremosa i Balcells, Paloma López Bermejo, Philippe Lamberts, Patrick O'Flynn, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Pablo Zalba Bidegain, Isabelle Thomas, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, Teresa Rodriguez-Rubio, Marco Zanni, Eleftherios Synadinos és Dariusz Rosati.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Patrizia Toia, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Georgios Katrougkalos, Petr Mach, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Pervenche Berès, Bruno Gollnisch, Theodor Dumitru Stolojan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marco Zanni, Jonás Fernández, Richard Sulík, Antanas Guoga, Neoklis Sylikiotis, Gunnar Hökmark, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Marisa Matias és Bruno Gollnisch, Paul Tang, Enrique Calvet Chambon, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Georgios Kyrtsos, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Marco Valli és Bernd Lucke, Tibor Szanyi, Danuta Maria Hübner, Hugues Bayet, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernard Monot, Lara Comi, Costas Mavrides, José Manuel Fernandes, Nicola Danti, Eva Paunova, Neena Gill, Romana Tomc és Olle Ludvigsson.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Georgi Pirinski, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Ivana Maletić és Virginie Rozière.

Felszólal: Valdis Dombrovskis.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 11.50-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.05-kor folytatják.)


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

°
° ° °

Felszólal: Lara Comi, az Indiában elítélt két tengerészgyalogos ügyéről, Amjad Bashir, a Pakisztánban egy pesavári iskola ellen tálib terrorista kommandósok által elkövetett halálos támadásról, amelyben 130-an – főként iskolás gyerekek – vesztették életüket, valamint Barbara Spinelli, Giulietto Chiesa újságíró és volt európai parlamenti képviselő ügyéről, akit Tallinban letartóztattak, majd kiutasították Észtországból.

°
° ° °


5.1. Az európai ombusdman megválasztása (szavazás)

(titkos szavazás)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Az elnök közli, hogy kézhez kapta Mary O'Reilly jelölését, és emlékeztet az eljárási szabályzat 219. cikkének rendelkezéseire és a szavazás módjának gyakorlati szempontjaira.

Az elnök megállapítja, hogy a választás feltételei teljelsülnek, mivel a képviselők több mint fele jelen van.

Titkos szavazás következik (569 mellette, 66 ellene, 43 tartózkodás).

A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található.

Az elnök bejelenti, hogy EMILY O'REILLYt európai ombudsmanná választották (P8_TA(2014)0073), gratulál megválasztásához és felkéri, hogy az eljárási szabályzat 219. cikke (7) bekezdésének megfelelően tegye le a Bíróságon a hivatali esküt.


5.2. Az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálata ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálatában a tagállamok által a Bizottságnak nyújtott támogatásról és a tagállamok együttműködéséről szóló, 1993. február 25-i 93/5/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0074)


5.3. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez (CITES) való csatlakozásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0075)

A Parlament egyetért az egyezményhez való csatlakozással.


5.4. Együttműködési megállapodás Marokkóval a polgári globális műholdas navigációs rendszerről (GNSS) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a polgári globális műholdas navigációs rendszerről szóló, az Európai Közösség és tagállamai, illetve a Marokkói Királyság közötti együttműködési megállapodás (GNSS) megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0076)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


5.5. Az Ukrajnával a tudományos és technológiai együttműködésről kötött megállapodás megújítása *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozat tervezetéről [11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0077)

A Parlament egyetért a megállapodás megújításával.


5.6. Horvátország részvétele az Európai Gazdasági Térségben *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére [06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0078)

A Parlament egyetért a megállapodás és a három kapcsolódó megállapodás megkötésével.


5.7. A francia legkülső régiókban alkalmazott „octroi de mer” adó * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Franciaország legkülső régióiban alkalmazott, „octroi de mer” elnevezésű adóról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2014)0666 - C8-0242/2014 2014/0308(CNS)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0079)


5.8. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Olaszország „EGF/2014/010 IT/Whirlpool” referenciaszámú kérelme (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2014/010 IT/Whirlpool” referenciaszámú kérelme) [COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0080)


5.9. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Lengyelország „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.” referenciaszámú kérelme (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Lengyelország „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.” referenciaszámú kérelme) [COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0081)


5.10. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Görögország EGF/2014/013 EL/Odiszéfsz Fokász referenciaszámú kérelme (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Görögország EGF/2014/013 EL/Odiszéfsz Fokász referenciaszámú kérelme) [COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Monika Vana (A8-0063/2014)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0082)


5.11. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Franciaország FEM/2013/014 FR/Air France referenciaszámú kérelme (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország „EGF/2013/014 FR/Air France” referenciaszámú kérelme) [COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Marco Zanni (A8-0065/2014)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0083)


5.12. Az Egységes Szanálási Testület tagjainak kinevezése * (szavazás)

Jelentés az Egységes Szanálási Testület elnökének, alelnökének és tagjainak kinevezéséről szóló bizottsági javaslatról [C(2014)9456 - C8-0284/2014 - 2014/0901(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

(Titkos szavazás)
(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található.

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2014)0084)


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Pilar Ayuso -jelentés - A8-0036/2014
Matt Carthy, Caterina Chinnici, Julie Girling, Peter Jahr, Richard Corbett, Daniel Hannan és Mark Demesmaeker.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (Név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Mara Bizzotto közli, hogy nem működött a szavazógépe az európai ombudsman megválasztása során.


(A 12.30-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

8. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a Pakisztánban 2014. december 16-án történt, iskola elleni támadással kapcsolatosan.

Az elnök elítéli a támadást és a Parlament szolidaritását fejezi ki az áldozatok – főként iskolások – hozzátartozóinak és a pakisztáni népnek.


9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


10. A Bizottság 2015. évi munkaprogramja (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság 2015. évi munkaprogramja (2014/2829(RSP))

Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) ismertetik a munkaprogramot és üdvözlik a Nagy Károly-díj kuratóriumának azon döntését, hogy 2015-ben díjjal ismeri el Martin Schulz, az Európai Parlament elnökének munkáját.

Felszólal: József Szájer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Pablo Iglesias, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jörg Leichtfried, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rina Ronja Kari, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Steven Woolfe, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Mercedes Bresso, Jonathan Arnott, az eljárási szabályzat XV. mellékletének rendelkezéseiről (Az elnök tisztázza a helyzetet), Gerolf Annemans, független, Jonathan Arnott, az eljárási szabályzat alkalmazásáról, és Andrzej Grzyb.

ELNÖKÖL:
Olli REHN alelnök

Felszólal: Maria João Rodrigues, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Andrzej Duda, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Pavel Telička, Josu Juaristi Abaunz, Jill Evans, Piernicola Pedicini, Konstantinos Papadakis, Jerzy Buzek, Udo Bullmann, Hans-Olaf Henkel, Marielle de Sarnez, Dimitrios Papadimoulis, Pascal Durand, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Constance Le Grip, Glenis Willmott, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bronis Ropė, Ruža Tomašić, Cecilia Wikström, João Ferreira, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia, Arne Gericke, Fredrick Federley, Marina Albiol Guzmán, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Ivan Jakovčić, Barbara Spinelli, Kathleen Van Brempt, Takis Hadjigeorgiou, Tanja Fajon, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Paul Tang, Maria Arena és István Ujhelyi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Giovanni La Via, Marc Tarabella, Notis Marias, José Inácio Faria, Lidia Senra Rodríguez, Fabio Massimo Castaldo, Czesław Adam Siekierski és Ricardo Serrão Santos.

Felszólal: Frans Timmermans és Jean-Claude Juncker.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök


11. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az elnök az alábbi bejelentést teszi:

Az INTA bizottság ajánlását a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletét módosító 2014. november 14-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére C(2014)08355 - 2014/2954(DEA) (B8-0346/2014) 2014. december 15-én, hétfőn jelentették be a plenáris ülésen (2014.12.15-i jegyzőkönyv, 8. pont ).

Az ajánlással szemben nem emeltek kifogást az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésében foglalt 24 órás határidőn belül.

Ennek értelmében az ajánlás jóváhagyottnak minősül, és a határozatot közzéteszik a holnapi, azaz 2014. december 17., szerdai ülés „elfogadott szövegei” között.


12. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A (P7_TA(2012)0270(COR01)) helyesbítést a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2014.12.15-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

Mivel sem képviselőcsoport, sem legalább 40 képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése), a helyesbítés elfogadottnak tekintendő.


13. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

Az ECON bizottság ajánlása a 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet a szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes hozzájárulás tekintetében kiegészítő 2014. október 21-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014).

Amennyiben valamely képviselőcsoport vagy legalább 40 képviselő 24 órán belül nem emel kifogást, az ajánlás elfogadottnak tekintendő. Ellenkező esetben a javaslatot szavazásra bocsátják.

Az ajánlás elérhető az Europarl weboldalon.


14. A 2014-es és 2015-ös költségvetés (vita)

Az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó új általános költségvetése

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Eider Gardiazabal Rubial és Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Pénzbírságokból, kamatokból és visszafizetésekből származó bevételek – Kifizetési előirányzatok – A Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai adatvédelmi biztos hivatala személyzetének létszáma

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról III. szakasz – Bizottság [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: Tradicionális saját források (TOR), adóalap és bruttó nemzeti jövedelem (GNI)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: 2013. évi olaszországi (Szardínia) árvizek – Görögországi földrengések – Szlovéniai jégesők – 2014. évi jégesőket követő horvátországi árvizek

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: A tradicionális saját források, a héa és a GNI-alapú hozzájárulások előjelzésének felülvizsgálata

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: A Szerbiát, Horvátországot és Bulgáriát sújtó árvizek

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: A 2013. évi költségvetés végrehajtásából eredő többlet

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

A rendkívüli tartalék igénybevétele 2014-ben

Jelentés a rendkívüli tartaléknak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 14. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Az Unió saját forrásai - A tagállamok nemzeti hozzájárulásainak kiigazítása

Jelentés az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló 1150/2000/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Gérard Deprez és Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez és Janusz Lewandowski előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Benedetto Della Vedova (a Tanács soros elnöke) és Kristalina Georgieva (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Jan Olbrycht (a REGI bizottság véleményének előadója), José Manuel Fernandes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jens Geier, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jean Arthuis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Giulia Moi, Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov és Martina Michels.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp és Ivan Štefanec.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes és Marian-Jean Marinescu.

Felszólal: Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez és Janusz Lewandowski.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.15. pont , 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.16. pont , 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.4. pont , 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.5. pont , 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.7. pont , 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.8. pont , 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.10. pont , 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.11. pont , 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.3. pont és 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.12. pont .


15. Az Élelmezési Világprogram szíriai menekülteknek szóló támogatási programjának finanszírozási nehézségei (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Élelmezési Világprogram szíriai menekülteknek szóló támogatási programjának finanszírozási nehézségei (2014/2996(RSP))

Benedetto Della Vedova (a Tanács soros elnöke) és Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Davor Ivo Stier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Norbert Neuser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Karol Karski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Marcus Pretzell, Javier Nart, Marie-Christine Arnautu, Elena Valenciano, Jana Žitňanská, Afzal Khan és Javi López.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ska Keller.

Felszólal: Christos Stylianides és Benedetto Della Vedova.

A vitát berekesztik.


16. A Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények ***I (vita)

Jelentés a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről szóló 55/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

Sorin Moisă előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Iuliu Winkler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dawid Bohdan Jackiewicz, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, független, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Bronis Ropė, Jean-Luc Schaffhauser, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Seán Kelly és Andrzej Grzyb.

Felszólal: Cecilia Malmström és Sorin Moisă.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.1. pont .


17. Az Ecuadorból származó árukra vonatkozó tarifális elbánás ***I (vita)

Jelentés az Ecuadorból származó árukra vonatkozó tarifális elbánásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelere irányuló javaslatról [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

Helmut Scholz előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Santiago Fisas Ayxelà, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, Ramón Jáuregui Atondo és Jude Kirton-Darling.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Daniel Caspary.

Felszólal: Cecilia Malmström és Helmut Scholz.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.2. pont .


18. Az EU belső biztonsági stratégiájának megújítása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000089/2014) felteszi: Claude Moraes, nevében LIBE bizottság, a Tanácshoz: Az EU belső biztonsági stratégiájának megújítása (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000090/2014) felteszi: Claude Moraes, nevében LIBE bizottság, a Bizottsághoz: Az EU belső biztonsági stratégiájának megújítása (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014)

Claude Moraes kifejti a kérdéseket.

Benedetto Della Vedova (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre B8-0044/2014.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre B8-0045/2014.

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, független, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský és Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Iliana Iotova, Georgios Epitideios, Michał Boni, Heinz K. Becker és Tomáš Zdechovský.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Angel Dzhambazki.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Benedetto Della Vedova.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Claude Moraes, nevében LIBE bizottság, az EU belső biztonsági stratégiájának megújításáról (2014/2918(RSP)) (B8-0350/2014).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.21. pont .


19. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 544.579/OJME).


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

főtitkár

alelnök


1. melléklet - Az európai ombudsman megválasztása

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

PPE:   

Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fitto, Florenz, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hellvig, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tomc, Toti, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zwiefka

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Zorrinho

ECR:   

Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duda, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Terho, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:   

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Rehn, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Echenique, Eck, Ernst, Ferreira João, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Katrougkalos, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Harms, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Atkinson, Bashir, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

NI:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bay, Bilde, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Grigule, Jalkh, Jansen, Kappel, Korwin-Mikke, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Morvai, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek


2. melléklet - Az Egységes Szanálási Testület tagjainak kinevezése

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

PPE:   

Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fitto, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hellvig, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tomc, Toti, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zwiefka

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Zorrinho

ECR:   

Ashworth, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duda, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Terho, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:   

Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Rehn, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Echenique, Eck, Ernst, Ferreira João, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Katrougkalos, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Atkinson, Bashir, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

NI:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Grigule, Jalkh, Jansen, Kappel, Korwin-Mikke, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Morvai, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Ide, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat