Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 17. prosinca 2014. - Strasbourg

3. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlament je primio prigovor Vijeća u vezi sa sljedećim delegiranim aktom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 282/2008 o recikliranim plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom – D035732/03 – 2014/2886(RPS)
Dan primitka: 11. prosinca 2014.
Upućeno odboru nadležnom za temeljni zakonodavni akt: ENVI.

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br.1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - rok : 1 mjesec od dana primitka 5 prosinca 2014)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO

- Direktiva Komisije o provedbi Direktive 2004/23/EZ s obzirom na postupke provjere ekvivalentnosti standarda kvalitete i sigurnosti uvezenih tkiva i stanica (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - rok: 13.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2006/86/EZ s obzirom na određene tehničke zahtjeve za označivanje ljudskih tkiva i stanica (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - rok: 13.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - rok: 11.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu olova i njegovih spojeva (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - rok: 11.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 1,4-dimetilnaftalen, benfurakarb, karbofuran, karbosulfan, etefon, fenamidon, fenvalerat, fenheksamid, furatiokarb, imazapir, malation, pikoksistrobin, spirotetramat, tepraloksidim i trifloksistrobin u ili na određenim proizvodima (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - : 5.2.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za koštano ulje, ugljikov monoksid, ciprodinil, dodemorf, iprodion, metaldehid, metazaklor, parafinsko ulje (CAS 64742-54-7), naftna ulja (CAS 92062-35-6) i propargit u ili na određenim proizvodima (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - rok: 4.2.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - rok: 1.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - rok: 13.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Direktiva Komisije o izmjeni Priloga II. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - rok: 13.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - rok: 11.1.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 605/2014 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe uvođenja oznaka upozorenja i obavijesti na hrvatskom jeziku i njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - rok: 27.2.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Odluka Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - rok: 12.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2012 o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za homologaciju tipa određenih kategorija motornih vozila u odnosu na napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - rok: 2.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: IMCO.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti