Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 17. prosince 2014 - Štrasburk

4. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. 11. 2014)

výbor AFET

- Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2013 a o politice Evropské unie v této oblasti (2014/2216(INI))
stanovisko: FEMM, DEVE

výbor AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Nová strategie EU v oblasti lesnictví: na podporu lesů a odvětví založených na lesnictví (2014/2223(INI))
stanovisko: ITRE, ENVI (článek 54 jednacího řádu)

výbor DEVE

- Soukromý sektor a rozvoj (2014/2205(INI))
stanovisko: AFET, INTA

- Krize vyvolaná virem Ebola: dlouhodobé poučení a jak posílit zdravotní systémy v rozvojových zemích, aby se předešlo budoucím krizím (2014/2204(INI))
stanovisko: FEMM, ENVI

výbor ECON (článek 54 jednacího řádu)

- Evropský semestr koordinace hospodářské politiky: roční analýza růstu na rok 2015 (2014/2221(INI))
stanovisko: ENVI, BUDG (článek 54 jednacího řádu)

výbor EMPL

- Evropský semestr koordinace hospodářské politiky: zaměstnanost a sociální aspekty v roční analýze růstu na rok 2015 (2014/2222(INI))

výbor ENVI

- Účinné využívání zdrojů: přechod na kruhové hospodářství (2014/2208(INI))
stanovisko: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Bezpečnější zdravotní péče v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj s antimikrobiální rezistencí (2014/2207(INI))

výbor FEMM

- Pokrok a rovnost žen a mužů v Evropské unii v roce 2013 (2014/2217(INI))

výbor IMCO

- Řízení jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015 (2014/2212(INI))

výbor INTA

- Strategie na ochranu a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích (2014/2206(INI))
stanovisko: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

výbor ITRE

- Rozvoj udržitelného evropského průmyslu základních kovů (2014/2211(INI))

- Rodinné podniky v Evropě (2014/2210(INI))
stanovisko: FEMM, EMPL

- Příležitosti k „zelenému růstu“ pro MSP (2014/2209(INI))
stanovisko: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

výbor PETI

- Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv na základě šetření z vlastního podnětu OI/5/2012/BEH-MHZ týkajícího se agentury Frontex (2014/2215(INI))

výbor REGI

- Strategie EU pro jaderskou a ionskou oblast (2014/2214(INI))
stanovisko: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- Městský rozměr politik EU (2014/2213(INI))
stanovisko: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 132 odst. 1 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. 11. 2014)

výbor AFET

- Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (založené na výroční zprávě Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice) (2014/2220(INI))

- Výroční zpráva vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Evropskému parlamentu (2014/2219(INI))
stanovisko: BUDG

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 216 odst. 8 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. 11. 2014)

výbor PETI

- Výroční zpráva o činnosti petičního výboru za rok 2014 (2014/2218(INI))

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor IMCO

- Evropská strategie energetické bezpečnosti (2014/2153(INI))
předáno příslušný výbor: ITRE
stanovisko: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. 11. 2014)

výbor AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Nová strategie EU v oblasti lesnictví: na podporu lesů a odvětví založených na lesnictví (2014/2223(INI))
stanovisko: ITRE, ENVI (článek 54 jednacího řádu)

výbor ECON (článek 54 jednacího řádu)

- Evropský semestr koordinace hospodářské politiky: roční analýza růstu na rok 2015 (2014/2221(INI))
stanovisko: ENVI, BUDG (článek 54 jednacího řádu)

Postup společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. 11. 2014)

výbory ENVI, AGRI

- Klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
stanovisko: ITRE, INTA, IMCO, JURI (článek 39 jednacího řádu)

Právní upozornění - Ochrana soukromí