Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 17. detsember 2014 - Strasbourg

4. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 27.11.2014 otsuse alusel )

AFET-komisjon

- Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (2014/2216(INI))
nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE

AGRI-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- ELi uus metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks (2014/2223(INI))
nõuandvad komisjonid: ITRE, ENVI

DEVE-komisjon

- Erasektor ja areng (2014/2205(INI))
nõuandvad komisjonid: AFET, INTA

- Ebola kriis: õppetunnid pikemas perspektiivis ja kuidas järgmiste kriiside ärahoidmise eesmärgil tugevdada arengumaade tervishoiusüsteeme (2014/2204(INI))
nõuandvad komisjonid: FEMM, ENVI

ECON-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta majanduskasvu analüüs (2014/2221(INI))
nõuandvad komisjonid: ENVI, BUDG (kodukorra artikkel 54)

EMPL-komisjon

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (2014/2222(INI))

ENVI-komisjon

- Ressursitõhusus: liikumine ringmajanduse suunas (2014/2208(INI))
nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Ohutumad tervishoiuteenused Euroopas: patsiendi ohutuse suurendamine ja võitlus antimikroobse resistentsuse vastu (2014/2207(INI))

FEMM-komisjon

- 2013. aastal Euroopa Liidus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu (2014/2217(INI))

IMCO-komisjon

- Ühtse turu juhtimine Euroopa 2015. aasta poolaasta raames (2014/2212(INI))

INTA-komisjon

- Intellektuaalomandi õiguste kaitse ja tagamise strateegia kolmandates riikides (2014/2206(INI))
nõuandvad komisjonid: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

ITRE-komisjon

- Euroopa säästva metallitööstuse arendamine (2014/2211(INI))

- Pereettevõtted Euroopas (2014/2210(INI))
nõuandvad komisjonid: FEMM, EMPL

- VKEde säästva kasvu võimalused (2014/2209(INI)
nõuandvad komisjonid: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

PETI-komisjon

- Euroopa Ombudsmani eriaruanne agentuuri Frontex käsitleva omaalgatusliku uurimise OI/5/2012/BEH-MHZ kohta (2014/2215(INI))

REGI-komisjon

- ELi Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegia (2014/2214(INI))
nõuandvad komisjonid: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- ELi poliitika linnamõõde (2014/2213(INI))
nõuandvad komisjonid: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 132 lõige 1)

(Esimeeste konverentsi 27.11.2014 otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu aastaaruandele ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta) (2014/2220(INI))

- Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 2013. aasta aruanne Euroopa Parlamendile (2014/2219(INI))
nõuandvad komisjonid: BUDG

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 216 lõige 8)

(Esimeeste konverentsi 27.11.2014 otsuse alusel )

PETI-komisjon

- Petitsioonikomisjoni 2014. aasta tegevuse aruanne (2014/2218(INI))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

IMCO-komisjon

- Euroopa energiajulgeoleku strateegia (2014/2153(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 27.11.2014 otsuse alusel)

AGRI-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- ELi uus metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks (2014/2223(INI))
nõuandvad komisjonid: ITRE, ENVI (kodukorra artikkel 54)

ECON-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta majanduskasvu analüüs (2014/2221(INI))
nõuandvad komisjonid: ENVI, BUDG (kodukorra artikkel 54)

Komisjonide ühiste kosolekutega menetlus (kodukorra artikkel 55)

(Esimeeste konverentsi 27.11.2014 otsuse alusel)

komisjonid ENVI, AGRI

Veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste liiki kuuluvate põllumajandusloomade kloonimine (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
nõuandvad komisjonid: ITRE, INTA, IMCO, JURI (kodukorra artikkel 39)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika