Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 17. prosinca 2014. - Strasbourg

4. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 52. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 27.11.2014.)

Odbor AFET

- Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2013. i politici Europske unije u tom području (2014/2216(INI))
mišljenje: FEMM, DEVE)

Odbor AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Nova strategija EU-a za šume: za šume i sektor koji se temelji na šumama (2014/2223(INI))
mišljenje: ITRE, ENVI

Odbor DEVE

- Privatni sektor i razvoj (2014/2205(INI))
mišljenje: AFET, INTA

- Kriza uzrokovana ebolom: dugoročne pouke i načini za jačanje zdravstvenih sustava u zemljama u razvoju u cilju sprečavanja budućih kriza (2014/2204(INI))
mišljenje: FEMM, ENVI

Odbor ECON (članak 54. Poslovnika)

- Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: godišnji pregled rasta za 2015. (2014/2221(INI))
mišljenje: ENVI, BUDG (članak 54. Poslovnika)

Odbor EMPL

- Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta u godišnjem pregledu rasta za 2015. (2014/2222(INI))

Odbor ENVI

- Resursna učinkovitost: prijelaz na kružno gospodarstvo (2014/2208(INI))
mišljenje: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Bolja zdravstvena zaštita u Europi: poboljšanje sigurnosti pacijenata i borba protiv antimikrobne otpornosti (2014/2207(INI))

Odbor FEMM

- Napredak u području ravnopravnosti žena i muškaraca u Europskoj uniji u 2013. (2014/2217(INI))

Odbor IMCO

- Upravljanje jedinstvenim tržištem u okviru Europskog semestra 2015. (2014/2212(INI))

Odbor INTA

- Strategija za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama (2014/2206(INI))
mišljenje: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

Odbor ITRE

- Razvoj odžive europske industrije osnovnih metala (2014/2211(INI))

- Obiteljska poduzeća u Europi (2014/2210(INI))
mišljenje: FEMM, EMPL

- Mogućnosti zelenog rasta za MSP-ove (2014/2209(INI))
mišljenje: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

Odbor PETI

- Posebno izvješće Ureda Europskog ombudsmana o istrazi na vlastitu inicijativu OI/5/2012/BEH-MHZ koja se odnosi na Frontex (2014/2215(INI))

Odbor REGI

- Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju (2014/2214(INI))
mišljenje: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- Urbana dimenzija politika EU-a (2014/2213(INI))
mišljenje: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 132. stavak 1. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 27.11.2014.)

Odbor AFET

- Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike (na temelju godišnjeg izvješća Vijeća o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici Europskom parlamentu) (2014/2220(INI))

- Godišnje izvješće Visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Europskom parlamentu (2014/2219(INI))
(mišljenje: BUDG)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 216. stavak 8. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 27.11.2014.)

Odbor PETI

- Godišnje izvješće o aktivnostima Odbora za predstavke za 2014. (2014/2218(INI))

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor IMCO

- Europska strategija za energetsku sigurnost (2014/2153(INI))
upućeno nadležnom odboru: ITRE
mišljenje: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 27.11.2014.)

Odbor AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Nova strategija EU-a za šume: za šume i sektor koji se temelji na šumama (2014/2223(INI))
(mišljenje: ITRE, ENVI (članak 54. Poslovnika))

Odbor ECON (članak 54. Poslovnika)

- Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: godišnji pregled rasta za 2015. (2014/2221(INI))
(mišljenje: ENVI, BUDG (članak 54. Poslovnika))

Zajedničke sjednice odbora (članak 55. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 27.11.2014.)

Odbori ENVI, AGRI

- Kloniranje goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))

(mišljenje: ITRE, INTA, IMCO, JURI (članak 39. Poslovnika))

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti