Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras

4. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 27.11.2014)

AFET komitetas

- Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje (2014/2216(INI))
nuomonė: FEMM, DEVE

AGRI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Nauja ES miškų strategija – miškams ir su mišku susijusiam sektoriui (2014/2223(INI))
nuomonė: ITRE, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

DEVE komitetas

- Privatusis sektorius ir vystymasis (2014/2205(INI))
nuomonė: AFET, INTA

- Ebolos viruso krizė: ilgalaikės pamokos ir būdai stiprinti sveikatos priežiūros sistemą besivystančiose šalyse siekiant užkirsti kelią krizėms ateityje (2014/2204(INI))
nuomonė: FEMM, ENVI

ECON komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. metinė augimo apžvalga (2014/2221(INI))
nuomonė: ENVI, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

EMPL komitetas

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2014 m. metinėje augimo apžvalgoje (2014/2222(INI))

ENVI komitetas

- Išteklių naudojimo efektyvumas: žiedinės ekonomikos link (2014/2208(INI))
nuomonė: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Saugesnė sveikatos priežiūra Europoje: pacientų saugumo didinimas ir kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (2014/2207(INI))

FEMM komitetas

- 2013 m. pažanga lyčių lygybės Europos Sąjungoje srityje (2014/2217(INI))

IMCO komitetas

- Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2015 m. Europos semestrą (2014/2212(INI))

INTA komitetas

- Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir užtikrinimo trečiosiose šalyse strategija (2014/2206(INI))
nuomonė: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

ITRE komitetas

- Tvarios Europos netauriųjų metalų pramonės plėtra (2014/2211(INI))

- Europos šeimos įmonės (2014/2210(INI))
nuomonė: FEMM, EMPL

- Ekologiškai tvaraus augimo galimybės MVĮ (2014/2209(INI))
nuomonė: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

PETI komitetas

- Europos ombudsmeno savo iniciatyva atlikto tyrimo Nr. OI/5/2012/BEH-MHZ dėl FRONTEX specialioji ataskaita (2014/2215(INI))

REGI komitetas

- ES Adrijos ir Jonijos jūrų regiono strategija (2014/2214(INI))
nuomonė: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- ES politikos miestų dimensija (2014/2213(INI))
nuomonė: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 1 dalis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 27.11.2014)

AFET komitetas

- Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas (pagal Tarybos metinį pranešimą Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos) (2014/2220(INI))

- Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai metinė ataskaita Europos Parlamentui (2014/2219(INI))
(nuomonė: BUDG)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 8 dalis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 27.11.2014)

PETI komitetas

- Metinis pranešimas dėl 2014 m. Peticijų komiteto veiklos (2014/2218(INI))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

IMCO komitetas

- Europos energetinio saugumo strategija (2014/2153(INI))
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 27.11.2014)

AGRI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Nauja ES miškų strategija – miškams ir su mišku susijusiam sektoriui (2014/2223(INI))
nuomonė: ITRE, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

ECON komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. metinė augimo apžvalga (2014/2221(INI))
(nuomonė: ENVI, BUDG)

Bendri komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 27.11.2014)

ENVI, AGRI komitetai

- Ūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų klonavimas (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))

nuomonė: ITRE, INTA, IMCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

Teisinė informacija - Privatumo politika