Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 17 ta' Diċembru 2014 - Strasburgu

4. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 27.11.2014)

Kumitat AFET

- Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2014/2216(INI))
opinjoni: FEMM, DEVE

Kumitat AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti: għall-foresti u s-settur ibbażat fuq il-foresti (2014/2223(INI))
opinjoni: ITRE, ENVI ((Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat DEVE

- Is-settur privat u l-iżvilupp (2014/2205(INI))
opinjoni: AFET, INTA

- Il-Kriżi tal-Ebola: it-tagħlimiet fit-tul u kif nistgħu nsaħħu s-sistemi tas-saħħa fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jiġu evitati kriżijiet futuri (2014/2204(INI))
opinjoni: FEMM, ENVI

Kumitat ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015 (2014/2221(INI))
opinjoni: ENVI, BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat EMPL

- Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015 (2014/2222(INI))

Kumitat ENVI

- Effiċjenza fl-użu tar-riżorsi: lejn ekonomija ċirkolari (2014/2208(INI))
opinjoni: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Kura tas-saħħa aktar sikura fl-Ewropa: it-titjib tas-sikurezza tal-pazjenti u l-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi (2014/2207(INI))

Kumitat FEMM

- Progress dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea fl-2013 (2014/2217(INI))

Kumitat IMCO

- Il-governanza tas-Suq Uniku fis-Semestru Ewropew 2015 (2014/2212(INI))

Kumitat INTA

- Strateġija għall-protezzjoni u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali f'pajjiżi terzi (2014/2206(INI))
opinjoni: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

Kumitat ITRE

- L-iżvilupp ta' industrija Ewropea sostenibbli tal-metalli komuni (2014/2211(INI))

- In-Negozji tal-Familja fl-Ewropa (2014/2210(INI))
opinjoni: FEMM, EMPL

- Opportunitajiet ta' tkabbir ekoloġiku għall-SMEs (2014/2209(INI))
opinjoni: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

Kumitat PETI

- Rapport speċjali tal-Ombudsman Ewropew dwar l-inkjesta fuq inizjattiva proprja OI/5/2012/BEH-MHZ rigward il-Frontex (2014/2215(INI))

Kumitat REGI

- Strateġija tal-UE għar-reġjun Adrijatiku u Joniku (2014/2214(INI))
opinjoni: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- Id-dimensjoni urbana tal-politiki tal-UE (2014/2213(INI))
opinjoni: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 132(1) tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 27.11.2014)

Kumitat AFET

- L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (abbażi tar-Rapport Annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni) (2014/2220(INI))

- Rapport Annwali tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà lill-Parlament Ewropew(2014/2219(INI))
opinjoni: BUDG

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 216(8) tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 27.11.2014)

Kumitat PETI

- Rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2014 (2014/2218(INI))

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat IMCO

- Strateġija Ewropea għas-Sigurtà tal-Enerġija (2014/2153(INI))
irriferut responsabbli: ITRE
opinjoni: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 27.11.2014)

Kumitat AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti: għall-foresti u s-settur ibbażat fuq il-foresti (2014/2223(INI))
(opinjoni: ITRE, ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015 (2014/2221(INI))
(opinjoni: ENVI, BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitati Konġunti (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 27.11.2014)

Kumitati ENVI, AGRI

- L-ikklonar ta’ annimali tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u ekwina miżmuma u riprodotti għal skopijiet ta’ biedja (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
(opinjoni: ITRE, INTA, IMCO, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura))

Avviż legali - Politika tal-privatezza