Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 december 2014 - Straatsburg

4. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27.11.2014)

Commissie AFET

- Jaarverslag inzake mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het beleid van de Europese Unie ter zake (2014/2216(INI))
advies: FEMM, DEVE

Commissie AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector (2014/2223(INI))
advies: ITRE, ENVI (artikel 54 van het Reglement)

Commissie DEVE

- Private sector en ontwikkeling (2014/2205(INI))
advies: AFET, INTA

- De ebolacrisis: lessen voor de lange termijn en manieren om de gezondheidszorgstelsels in ontwikkelingslanden te verbeteren om toekomstige crises te voorkomen (2014/2204(INI))
advies: FEMM, ENVI

Commissie ECON (artikel 54 van het Reglement)

- Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2015 (2014/2221(INI))
advies: ENVI, BUDG (artikel 54 van het Reglement)

Commissie EMPL

- Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2015 (2014/2222(INI))

Commissie ENVI

- Hulpbronnenefficiëntie: op weg naar een circulaire economie (2014/2208(INI))
advies: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Veiligere gezondheidszorg in Europa: verbetering van de patiëntveiligheid en bestrijding van antimicrobiële resistentie (2014/2207(INI))

Commissie FEMM

- Vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2013 (2014/2217(INI))

Commissie IMCO

- Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015 (2014/2212(INI))

Commissie INTA

- Strategie voor de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in derde landen (2014/2206(INI))
advies: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

Commissie ITRE

- De ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie (2014/2211(INI))

- Familiebedrijven in Europa (2014/2210(INI))
advies: FEMM, EMPL

- Groene groeimogelijkheden voor kmo´s (2014/2209(INI))
advies: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

Commissie PETI

- Speciaal verslag van de Europese ombudsman inzake een onderzoek op eigen initiatief (OI/5/2012/BEH-MHZ) betreffende Frontex (2014/2215(INI))

Commissie REGI

- Een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio (2014/2214(INI))
advies: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- De stedelijke dimensie van EU-beleid (2014/2213(INI))
advies: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 132, lid 1, van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27.11.2014)

Commissie AFET

- De tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) (2014/2220(INI))

- Jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement (2014/2219(INI))
advies: BUDG

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 216, lid 8, van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27.11.2014)

Commissie PETI

- Jaarverslag over de activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2014 (2014/2218(INI))

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie IMCO

- Europese strategie voor energiezekerheid (2014/2153(INI))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27.11.2014)

Commissie AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector (2014/2223(INI))
advies: ITRE, ENVI (artikel 54 van het Reglement)


Commissie ECON (artikel 54 van het Reglement)

- Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2015 (2014/2221(INI))
advies: ENVI, BUDG (artikel 54 van het Reglement)

Gezamenlijke commissies (artikel 55 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27.11.2014)

Commissies ENVI, AGRI

- Het klonen van runderen, varkens, schapen en geiten die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
advies: ITRE, INTA, IMCO, JURI (artikel 39 van het Reglement)

Juridische mededeling - Privacybeleid