Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 grudnia 2014 r. - Strasburg

4. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27.11.2014)

komisja AFET

- Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (2014/2216(INI))
opinia: FEMM, DEVE

komisja AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Nowa strategia leśna UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego (2014/2223(INI)
opinia: ITRE, ENVI (art. 54 Regulaminu)

komisja DEVE

- Sektor prywatny i rozwój (2014/2205(INI))
opinia: AFET, INTA

- Sytuacja kryzysowa związana z wirusem ebola – wnioski na przyszłość i jak umocnić systemy opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się, by zapobiec przyszłym sytuacjom kryzysowym (2014/2204(INI))
opinia: FEMM, ENVI

komisja ECON (art. 54 Regulaminu)

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2015 (2014/2221(INI))
opinia: ENVI, BUDG (art. 54 Regulaminu)

komisja EMPL

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. (2014/2222(INI))

komisja ENVI

- Oszczędne gospodarowanie zasobami: przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (2014/2208(INI))
opinia: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Bezpieczniejsza opieka zdrowotna w Europie: zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta i przeciwdziałanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (2014/2207(INI))

komisja FEMM

- Postępy w zakresie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r. (2014/2217(INI))

komisja IMCO

- Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015 (2014/2212(INI))

komisja INTA

- Strategia na rzecz ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich (2014/2206(INI))
opinia: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

komisja ITRE

- Rozwój zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych (2014/2211(INI))

- Przedsiębiorstwa rodzinne w Europie (2014/2210(INI))
opinia: FEMM, EMPL

- Możliwości MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym (2014/2209(INI))
opinia: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

komisja PETI

- Sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dochodzenia z własnej inicjatywy OI/5/2012/BEH-MHZ dotyczącego Frontex-u (2014/2215(INI))

komisja REGI

- Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (2014/2214(INI))
opinia: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- Miejski wymiar polityki UE (2014/2213(INI))
opinia: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 132 ust. 1 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27.11.2014)

komisja AFET

- Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) (2014/2220(INI))

- Roczne sprawozdanie Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa dla Parlamentu Europejskiego (2014/2219(INI))
(opinia: BUDG)

Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 216 ust. 8 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27.11.2014)

komisja PETI

- Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Petycji w 2014 r. (2014/2218(INI))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja IMCO

- Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego (2014/2153(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE
opinia: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27.11.2014)

komisja AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Nowa strategia leśna UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego (2014/2223(INI))
opinia: ITRE, ENVI (art. 54 Regulaminu)

komisja ECON (art. 54 Regulaminu)

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2015 (2014/2221(INI))
opinia: ENVI, BUDG (art. 54 Regulaminu)

Wspólne posiedzenia komisji (art. 55 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27.11.2014)

komisje ENVI, AGRI

- Klonowanie zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
opinia: ITRE, INTA, IMCO, JURI (art. 39 Regulaminu)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności