Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 decembrie 2014 - Strasbourg

4. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 27.11.2014)

AFET

- Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în acest domeniu (2014/2216(INI))
aviz: FEMM, DEVE

AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier (2014/2223(INI))
aviz: ITRE, ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

DEVE

- Sectorul privat și dezvoltarea (2014/2205(INI))
aviz: AFET, INTA

- Criza Ebola: lecțiile pe termen lung și modalitatea de consolidare a sistemelor de sănătate în țările în curs de dezvoltare pentru prevenirea crizelor viitoare (2014/2204(INI))
aviz: FEMM, ENVI

ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2015 (2014/2221(INI))
aviz: ENVI, BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

EMPL

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii din 2015 (2014/2222(INI))

ENVI

- Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară (2014/2208(INI))
aviz: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Îngrijiri de sănătate mai sigure în Europa: îmbunătățirea siguranței pacienților și combaterea rezistenței la antimicrobiene (2014/2207(INI))

FEMM

- Progresul realizat în ceea ce privește egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 (2014/2217(INI))

IMCO

- Guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2015 (2014/2212(INI))

INTA

- Strategie pentru protecția și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în țările terțe (2014/2206(INI))
aviz: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

ITRE

- Dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor comune (2014/2211(INI))

- Întreprinderile familiale din Europa (2014/2210(INI))
aviz: FEMM, EMPL

- Oportunitățile de creștere verde pentru IMM-uri (2014/2209(INI))
aviz: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

PETI

- Raportul special al Ombudsmanului European privind ancheta din proprie inițiativă OI/5/2012/BEH-MHZ referitoare la Frontex (2014/2215(INI))

REGI

- O strategie a UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (2014/2214(INI))
aviz: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- Dimensiunea urbană a politicilor UE (2014/2213(INI))
aviz: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă [articolul 132 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 27.11.2014)

AFET

- Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) (2014/2220(INI))

- Raportul anual al Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European (2014/2219(INI))

(aviz: BUDG)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă [articolul 216 alineatul (8) din Regulamentul de procedură]

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 27.11.2014)

PETI

- Raport anual privind activitățile Comisiei pentru petiții în 2014 (2014/2218(INI))

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

IMCO

- Strategia europeană pentru securitate energetică (2014/2153(INI))
retrimis fond: ITRE
aviz: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 27.11.2014)

AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier (2014/2223(INI))
[aviz: ITRE, ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)]

ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2015 (2014/2221(INI))
[aviz: ENVI, BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură)]

Comisii comune (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 27.11.2014)

ENVI, AGRI

- Clonarea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute și reproduse în scopuri agricole (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
[aviz: ITRE, INTA, IMCO, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)]

Aviz juridic - Politica de confidențialitate