Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg

4. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27.11.2014)

výbor AFET

- Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politika Európskej únie v tejto oblasti (2014/2216(INI))
stanovisko: FEMM, DEVE

výbor AGRI ((článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva (2014/2223(INI))
stanovisko: ITRE, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor DEVE

- Súkromný sektor a rozvoj (2014/2205(INI))
stanovisko: AFET, INTA

- Kríza v súvislosti s ebolou: dlhodobé ponaučenia do budúcnosti a ako posilniť systémy zdravotníctva v rozvojových krajinách, aby sa predišlo budúcej kríze (2014/2204(INI))
stanovisko: FEMM, ENVI

výbor ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2015 (2014/2221(INI))
stanovisko: ENVI, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor EMPL

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2015 (2014/2222(INI))

výbor ENVI

- Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo (2014/2208(INI))
stanovisko: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Bezpečnejšia zdravotná starostlivosť v Európe: zlepšovanie bezpečnosti pacientov a boj proti antimikrobiálnej rezistencii (2014/2207(INI))

výbor FEMM

- Pokrok dosiahnutý v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii za rok 2013 (2014/2217(INI))

výbor IMCO

- Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2014 (2014/2212(INI))

výbor INTA

- Stratégia na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva v tretích krajinách (2014/2206(INI))
stanovisko: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

výbor ITRE

- Rozvoj udržateľného európskeho priemyslu základných kovov (2014/2211(INI))

- Rodinné podniky v Európe (2014/2210(INI))
stanovisko: FEMM, EMPL

- Možnosti ekologického rastu pre MSP (2014/2209(INI))
stanovisko: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

výbor PETI

- Osobitná správa európskej ombudsmanky o vyšetrovaní z vlastného podnetu OI/5/2012/BEH-MHZ v súvislosti s Frontexom (2014/2215(INI))

výbor REGI

- Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (2014/2214(INI))
stanovisko: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- Mestský rozmer politík EÚ (2014/2213(INI))
stanovisko: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 132 ods. 1 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27.11.2014)

výbor AFET

- Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (na základe výročnej správy Rady Európskemu parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike) (2014/2220(INI))

- Výročná správa vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Európskemu parlamentu (2014/2219(INI))

(stanovisko: BUDG)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 216 ods. 8 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27.11.2014)

výbor PETI

- Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2014 (2014/2218(INI))

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor IMCO

- Európska stratégia energetickej bezpečnosti (2014/2153(INI))
pridelené gestorský výbor: ITRE
stanovisko: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27.11.2014

výbor AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva (2014/2223(INI))
stanovisko: ITRE, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2015 (2014/2221(INI))
stanovisko: ENVI, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku)

Spoločné výbory (článok 55 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27.11.2014)

výbory ENVI, AGRI

- Klonovanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
(stanovisko: ITRE, INTA, IMCO, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku))

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia