Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 17 ta' Diċembru 2014 - Strasburgu

6. L-industrija tal-azzar tal-UE: nipproteġu l-ħaddiema u l-industriji (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-industrija tal-azzar tal-UE: nipproteġu l-ħaddiema u l-industriji (2014/2976(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 26 ta' Novembru 2014 (punt 22 tal- Minuti ta' 26.11.2014).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber u Fredrick Federley f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-settur tal-azzar fl-UE: il-protezzjoni tal-ħaddiema u l-industriji (2014/2976(RSP)) (B8-0351/2014);

- Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, David Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández u Sorin Moisă f'isem il-Grupp S&D, dwar is-settur tal-azzar tal-UE: il-protezzjoni tal-ħaddiema u l-industriji (2014/2976(RSP)) (B8-0352/2014);

- Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa u Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-settur tal-azzar fl-UE: il-protezzjoni tal-ħaddiema u l-industriji (2014/2976(RSP)) (B8-0353/2014);

- Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský u Marcus Pretzell f'isem il-Grupp ECR, dwar is-settur tal-azzar fl-Unjoni Ewropea (2014/2976(RSP)) (B8-0354/2014);

- Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Eleonora Evi u Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni tas-settur tal-azzar fl-UE: il-protezzjoni tal-ħaddiema u l-industriji (2014/2976(RSP)) (B8-0355/2014);

- Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús u Raffaele Fitto f'isem il-Grupp PPE, dwar is-settur tal-azzar tal-UE Il-protezzjoni tal-ħaddiema u l-industriji (2014/2976(RSP)) (B8-0356/2014).

Votazzjoni: punt 10.23 tal- Minuti ta' 17.12.2014.

Avviż legali - Politika tal-privatezza