Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 декември 2014 г. - Страсбург

7. Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (внесени предложения за резолюция)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000078/2014) зададен от Claude Moraes, от името на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, към Съвета: Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000079/2014) зададен от Claude Moraes, от името на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, към Комисията: Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Разискването се състоя на 25 ноември 2014 (точка 15 от протокола от 25.11.2014).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Claude Moraes, от името на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход към миграцията от страна на Европейския съюз (2014/2907(RSP)) (B8-0362/2014)

Гласуване: точка 10.24 от протокола от 17.12.2014.

Правна информация - Политика за поверителност