Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 december 2014 - Straatsburg

7. Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000078/2014) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000079/2014) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Het debat heeft op 25 november 2014 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 25.11.2014).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Claude Moraes, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, over de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie 2014/2907(RSP) (B8-0362/2014)

Stemming: punt 10.24 van de notulen van 17.12.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid