Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg

7. Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000078/2014), ktorú položil Claude Moraes v mene výboru Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci pre Radu: Situácia v oblasti Stredozemného mora a potreba komplexného prístupu EÚ k migrácii (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000079/2014), ktorú položil Claude Moraes v mene výboru Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci pre Komisiu: Situácia v oblasti Stredozemného mora a potreba komplexného prístupu EÚ k migrácii (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Rozprava sa konala 25. novembra 2014 (bod 15 zápisnice zo dňa 25.11.2014).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Claude Moraes, v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, o situácii Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii (2014/2907(RSP)) (B8-0362/2014)

Hlasovanie: bod 10.24 zápisnice zo dňa 17.12.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia