Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 december 2014 - Straatsburg

9. Voorbereiding van de Europese Raad (18-19 december 2014) (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de Europese Raad (18-19 december 2014) (2014/2706(RSP))

Benedetto Della Vedova (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Pervenche Berès, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Giulia Moi, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatrix von Storch, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatrix von Storch, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Paul Nuttall, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Marcel de Graaff, niet-fractiegebonden lid, en Françoise Grossetête.

VOORZITTER: Olli REHN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Enrique Guerrero Salom, Andrzej Duda, Pavel Telička, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Eleonora Forenza, Josep-Maria Terricabras, Giulia Moi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Mercedes Bresso, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Mark Demesmaeker en Alexander Graf Lambsdorff.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Esteban González Pons, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Josep-Maria Terricabras en Tibor Szanyi, Pervenche Berès, Bernd Lucke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dimitrios Papadimoulis, Reinhard Bütikofer, Sotirios Zarianopoulos, András Gyürk, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van István Ujhelyi, Iratxe García Pérez, Evžen Tošenovský, Harald Vilimsky, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jörg Leichtfried, Paulo Rangel, Olle Ludvigsson, Mirosław Piotrowski, Marine Le Pen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rebecca Harms, Othmar Karas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kostas Chrysogonos, Carlos Zorrinho, Manolis Kefalogiannis, José Inácio Faria, over het verloop van de “blauwe kaart”-procedure, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Krišjānis Kariņš, István Ujhelyi, David Casa, Guillaume Balas, Eleni Theocharous, Maria João Rodrigues, Jörg Leichtfried, Paul Tang en Knut Fleckenstein, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Sulík.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Ivo Vajgl, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi en Monika Flašíková Beňová.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker en Benedetto Della Vedova.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 12.00 uur geschorst)

(Van 12.00 uur tot 12.30 uur komt het Parlement bijeen voor de uitreiking van de LUX-filmprijs)

(De vergadering wordt hervat om 12.30 uur)

Juridische mededeling - Privacybeleid