Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0250(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0053/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0053/2014

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 16
CRE 16/12/2014 - 16

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0086

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

10.1. Χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008 του Συμβουλίου για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2014)0086)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου