Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0287(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0056/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0056/2014

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0087

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

10.2. Δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2014)0087)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου