Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2072(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0073/2014

Ingediende teksten :

A8-0073/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/12/2014 - 10.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0091

Notulen
Woensdag 17 december 2014 - Straatsburg

10.6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: Overstromingen in Italië - Aardbeving in Griekenland - IJsstormen in Slovenië - IJsstormen gevolgd door overstromingen in Kroatië (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (overstromingen in Italië, aardbeving in Griekenland, ijzel in Slovenië en ijzel en overstromingen in Kroatië) [COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0091)

Juridische mededeling - Privacybeleid