Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2161(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0075/2014

Ingediende teksten :

A8-0075/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/12/2014 - 10.9
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0094

Notulen
Woensdag 17 december 2014 - Straatsburg

10.9. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: Overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije) [COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0094)

Juridische mededeling - Privacybeleid