Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2161(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0075/2014

Ingivna texter :

A8-0075/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0094

Protokoll
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg

10.9. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien) [COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0094)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy